Stenstrædes vejfest 2009, efter regnvejr i starten blev det efterhånden rimeligt godt vejr.